Case – Så rekryterade vi en nationell säljkår

En omfattande organisationsförändring hos kunden krävde en nationell och effektiv rekryteringskampanj där en ny säljkår skulle etableras. Genom förståelse för kundens verksamhet och behov, gedigen erfarenhet av konsultativ rekrytering och kommersiella roller löste Proximo uppdraget inom ramarna för kvalitet och tid.

Kunden var en stor och internationell livsmedelsmedelskoncern verksam inom flera stora kategorier. Företaget säljer sina produkter både till dagligvaruhandeln och till Hotell, Restaurang och catering näringen.

Kunden behov

Totalt handlade det om ett 10-tal rekryteringar över hela landet och kravprofilen gjorde gällande att man sökte personer med erfarenhet av försäljning mot dagligvaruhandel och särskilda personliga egenskaper såsom resultatinriktad, socialt säker och en god förmåga att självständigt arbeta mot och nå givna mål.

Process & genomförande

I och med att det var ett flertal tjänster med geografisk spridning som skulle hanteras och lösas snabbt rekommenderade vi annonserad rekrytering. Kunden har ett välkänt och positivt laddat varumärke som är till fördel när tjänsterna ska annonseras publikt. Proximo arbetade fram annonstexter samt var rådgivande i mediaval. Vi valde en landsomfattande jobbsajt kombinerat med annonser i lokala medier för att få en kostnadseffektiv och målgruppsanpassad täckning.

 

I processen lade vi på ett tidigt stadie in ett antal kontrollfrågor/screening moment för att på ett effektivt sätt hantera och kvalitetssäkra ansökningarna. Proximo tog ansvar för att alla kandidater hanterades på ett korrekt sätt och fick återkoppling på sin ansökan.

 

Avrapportering gjordes veckovis för att hålla rekryterande chefer uppdaterade om vårt arbete och om hur processen framskred. Vid dessa avstämningar kunde vi också föreslå kompletterade insatser såsom förlängning av annonstid eller publicering i ytterligare media.

 

Totalt gick vi igenom över 250 ansökningar i ett första urval. I ett nästa steg telefonintervjuades ca 10 kandidater för respektive position innan de intervjuades i personliga möten?. Detta steg gjordes på plats i respektive region och i genomsnitt intervjuades 5 kandidater per position och 2-3 kandidater presenterades till kund. Inom ca 4 månader från att Proximo startade uppdraget var samtliga nyanställda Säljare på plats.

Resultat

Inom ca 4 månader från att Proximo startade uppdraget var samtliga nyanställda Säljare på plats i sina nya roller. Vid efterföljande uppföljningssamtal har återkopplingen från både kandidater och kunder varit positiv. Att använda en kompetent rekryteringspartner vid ett så pass kritiskt läge var viktigt för att minimera riskerna för skadade kundrelationer och minskad försäljning.

Genom att lägga hela uppdraget på Proximo fick kunden ett helhetsåtagande för samtliga rekryteringar och en rekryteringspartner som utvärderade alla kandidater enligt samma kriterier. Processen hölls ihop av en ansvarig konsult som agerade projektledare och stöttades av flera kollegor för att på ett effektivt sätt driva processen framåt. Ett rekryteringsprojekt av den här omfattningen kräver en dedikerad, flexibel och kunnig rekryteringspartner.