Våra värderingar

Kvalitet

För att uppnå hög kvalitet i varje uppdrag arbetar vi på Proximo enligt gedigna och välbeprövade metoder i varje moment och inom varje tjänsteområde. För att kunna göra det krävs tid. Därför arbetar våra konsulter alltid med ett begränsat antal aktiva uppdrag. Vi ger våra kunder mer genom att lägga den tid och det fokus som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat i varje enskilt uppdrag.

Engagemang

Engagemang är för oss en genuin vilja att lösa kundens behov och samtidigt tillse att högsta möjliga kvalitet hålls i alla kontakter som tas på marknaden i varje uppdrag. Vi på Proximo agerar som ambassadörer för våra kunder och ser vikten av att kontinuerligt återkoppla till våra kunder och kandidater vad som händer i processen. En väl genomförd rekryteringsprocess handlar inte bara om den slutgiltiga lösningen, utan även om det avtryck vi gjort på marknaden.

Långsiktighet

Goda relationer blir starkare med tiden. Vi strävar därför alltid efter att utveckla långsiktiga relationer med våra kunder. Ju bättre vi känner våra kunder, deras affär, företagskultur och strategiska mål desto bättre kan vi agera rådgivare och representera dem på marknaden.