Proximo Annonserad rekrytering

Därför ska du välja Proximo

Metodik och process

Komplexa rekryteringsuppdrag kräver en välbeprövad metodik och en process där varje steg genomarbetas. Vi arbetar med en omfattande intern databas och ett rekryteringsverktyg som är ett av de mest etablerade i branschen. Detta borgar för att vi kan genomföra våra uppdrag med hög precision och leveranssäkerhet. Vi på Proximo optimerar möjligheterna för en långsiktig lösning och minimerar riskerna för felrekrytering.

Erfarenhet

Konsulttjänster bygger på det humankapital som finns i företaget. Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa rekryteringsuppdrag. Att ha en stor vana av att utvärdera olika erfarenheter och personliga egenskaper är en viktig faktor.

Åtagande

Vi är vi stolta över vår profession och tar vår leverans på stort allvar och seriositet. Att välja oss som rekryteringspartner innebär att vi ger en leveransgaranti och ett helhetsåtagande. Vi arbetar med uppdraget tills det är fullföljt och vår kund är nöjd med den slutgiltiga lösningen.