Proximo Annonserad rekrytering

Därför ska du välja Proximo/SAM Sverige

Metodik och process

Komplexa rekryteringsuppdrag kräver en välbeprövad metodik och en process där varje steg genomarbetas. Vi arbetar med en omfattande intern databas och ett rekryteringsverktyg som är ett av de mest etablerade i branschen. Detta borgar för att vi kan genomföra våra uppdrag med hög precision och leveranssäkerhet. Vi på Proximo optimerar möjligheterna för en långsiktig lösning och minimerar riskerna för felrekrytering.

Erfarenhet

Konsulttjänster bygger på det humankapital som finns i företaget. Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av att genomföra komplexa rekryteringsuppdrag. Att ha en stor vana av att utvärdera olika erfarenheter och personliga egenskaper är en viktig faktor.

Brett tjänsteerbjudande

Vi arbetar med Executive Search, Annonserad rekrytering och Assessment. Det gör att vi alltid kan utgå från kundens behov och skräddarsy en lösning med hög flexibilitet i varje enskilt uppdrag.

Åtagande

Vi är vi stolta över vår profession och tar vår leverans på stort allvar och seriositet. Att välja oss som rekryteringspartner innebär att vi ger en leveransgaranti och ett helhetsåtagande. Vi arbetar med uppdraget tills det är fullföljt och vår kund är nöjd med den slutgiltiga lösningen.

Internationell räckvidd

Proximo är, sedan 2018, en del av SAM International. SAM International är ett internationellt rekryteringsföretag med 24 egna kontor i 16 länder runt om i Europa. I Norden har koncernen sju lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland med närmare 50 erfarna rekryteringskonsulter. Inom SAM tror vi mycket på samarbete över gränserna och att kunna arbeta för samma kund i flera länder är en central del av vår affärsidé. Många av våra uppdragsgivare är internationella och på detta vis kan vi spegla deras organisation och deras behov. Läs mer om SAM International på www.sam-int.com