Historia

Proximo grundades år 2008 av ett antal konsulter med bakgrund från några av de stora internationella chefsrekryteringsfirmorna. Man hade noterat en stark efterfrågan på marknaden efter en högkvalitativ aktör för rekryteringar inom chefs- och specialistsegmentet. Vi kombinerar de stora chefsrekryteringsföretagens metodik med det lilla företagets dynamik och engagemang

Idag har vi kontor i Stockholm och Göteborg. Våra konsulter har gedigen erfarenhet från rekryteringsområdet, oftast i kombination med tidigare linjeerfarenhet. Proximo Rekrytering AB verkar sedan år 2018 som SAM International Sweden.

SAM International

SAM International är ett internationellt rekryteringsbolag som etablerades för 25 år sedan i Odense, Danmark. Idag har koncernen 24 kontor i 16 länder. I Norden har SAM International sju egna, lokala kontor och närmare 45 seniora rekryteringskonsulter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Läs mer om SAM International på: www.sam-int.com