Historia

Proximo grundades år 2008 av ett antal konsulter med bakgrund från några av de stora internationella chefsrekryteringsfirmorna. Man hade noterat en stark efterfrågan på marknaden efter en högkvalitativ aktör för rekryteringar inom chefs- och specialistsegmentet. Vi kombinerar de stora chefsrekryteringsföretagens metodik med det lilla företagets dynamik och engagemang

Våra konsulter har gedigen erfarenhet från rekryteringsområdet, oftast i kombination med tidigare linjeerfarenhet.