Om Proximo

Vi har en stark övertygelse att våra värderingar, höga professionalism, kvalitativa processer och vår erfarenhet gör skillnad. Dessa faktorer har gjort oss till en betydande och ledande aktör inom strategisk kompetensförsörjning på den svenska marknaden.

Sedan 2008 har vi framgångsrikt bistått våra kunder med chefs- och specialistrekryteringar inom en rad olika branscher. Genom att arbeta med Executive Search och Assessment kan vi utgå från kundens behov och anpassa vår leverans med hög flexibilitet. I botten finns våra väl utarbetade processer och vår erfarenhet av att genomföra komplexa rekryteringsuppdrag.

Genom att arbeta med oss på Proximo anlitar du en rekryteringspartner med fokus på kvalitet. Vi tar ett helhetsgrepp och har stor förståelse för att vi är våra kunders ambassadörer på marknaden. Våra kunder ska inte bara vara nöjda med vår slutliga leverans, utan också med vårt sätt att hantera processen och det avtryck vi gör i marknaden.

Mission

Vi ska återetablera marknadens förtroende för rekryteringsbranschen och vara en förebild inom process, kvalitet och leverans.

Vision

Vi ska vara ledande när det kommer till kvalitet, professionalism och leveranssäkerhet. Vår hantering av både kandidater och kunder ska vara bäst i branschen, vilket ska göra oss till en betydande aktör och en given rekryteringspartner när det ställs särskilda krav på process och leverans.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda ett högkvalitativt, professionellt och långsiktigt val inom chefs- och specialistrekrytering. Med ett fokuserat tjänsteutbud utgår vi alltid från kundens behov, är rådgivande i val av metod och flexibla i utformningen av leveransen.

Kontakta oss

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande