Branscher

Business
Services

Professional Services
Management Consulting
Outsourcing Services
Facility Management
Logistik och Transport
Hälsa och Friskvård

Tjänster vi rekryterat
Försäljningschef - Facility Management
Verksamhetschef - Hälsa & Sjukvård
Supply Chain & Operations Director

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kristofer.ziden@proximo.se
+46 (0) 706 68 63 99

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0) 707 51 60 70

Bygg &
Fastigheter

Byggnation
Anläggning
Fastighetsförvaltning
Konsultverksamhet
Fastighetsutveckling
Infrastruktur

Tjänster vi rekryterat
Affärsområdeschef - Fastighetsutveckling
Regionchef - Byggnation
Senior Projektledare - Konsultverksamhet

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0)  707 51 60 70

Jan Moström
jan.mostrom@proximo.se
+46 (0) 701 46 18 95

Bank &
Försäkring

Retail Banking
Investment Banking
Private Equity
Försäkring
Finansverksamhet
Fondförvaltning

Tjänster vi rekryterat
Senior Kvantanalytiker - Investment Banking
Business Support Manager - Finansverksamhet
Head of Underwriting - Försäkring

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0) 707 51 60 70

Jan Moström
jan.mostrom@proximo.se
+46 (0) 701 46 18 95

Konsumentprodukter &
Tjänster

Konsumentvaror
Konsumenttjänster
Mode och Design
Tillverkning
Logistik
Distribution

Tjänster vi rekryterat
KAM DVH – Konsumentprodukter
Field Sales Manager - Konsumentprodukter
Design- och Produktionschef - Tillverkning

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kristofer.ziden@proximo.se
+46 (0) 706 68 63 99

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0) 707 51 60 70

Industri &
Tillverkning

Industriell utrustning
Energi
Återvinning
Läkemedel
Papper
Tillverkande Industri

Tjänster vi rekryterat
Regionchef - Återvinning
Ekonomichef – Tillverkande Industri
Health, Safety & Environment Mgr – Energi

Områdesansvariga

Jan Moström
jan.mostrom@proximo.se
+46 (0) 701 46 18 95

Kristofer Zidén
kristofer.ziden@proximo.se
+46 (0) 706 68 63 99

IT &
Kommunikation

Digital Transformation
E-handel
Telekom
Hårdvara
Mjukvara
IT-tjänster

Tjänster vi rekryterat
Digital Strategy & E-commerce Mgr – E-handel
Account Executive – Mjukvara
Engagement Manager Outsourcing – IT-tjänster

Områdesansvariga

Jan Moström
jan.mostrom@proximo.se
+46 (0) 701 46 18 95

Kristofer Zidén
kristofer.ziden@proximo.se
+46 (0) 706 68 63 99