Våra tjänster2018-12-10T16:45:06+00:00

Våra tjänster

Genom vårt erbjudande inom de fyra tjänsteområdena Executive search, Annonserad rekrytering, Assessment Services och Rekryteringsutbildning hjälper vi dig med långsiktigt hållbar kompetensförsörjning, bedömning av individers och gruppers kapacitet och potential samt med verktyg för att säkra dina unika kompetensbehov och lösa konkreta anställningsbehov.

Branscher

Business
Services

Professional Services
Management Consulting
Outsourcing Services
Facility Management
Logistik och Transport
Hälsa och Friskvård

Tjänster vi rekryterat
Försäljningschef - Facility Management
Verksamhetschef - Hälsa & Sjukvård
Supply Chain & Operations Director

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kristofer.ziden@proximo.se
+46 (0) 706 68 63 99

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0) 707 51 60 70

Bygg &
Fastigheter

Byggnation
Anläggning
Fastighetsförvaltning
Konsultverksamhet
Fastighetsutveckling
Infrastruktur

Tjänster vi rekryterat
Affärsområdeschef - Fastighetsutveckling
Regionchef - Byggnation
Senior Projektledare - Konsultverksamhet

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0) 707 51 60 70

Johan Falk
johan.falk@proximo.se
+46 (0) 705 52 00 77

Bank &
Försäkring

Retail Banking
Investment Banking
Private Equity
Försäkring
Finansverksamhet
Fondförvaltning

Tjänster vi rekryterat
Senior Kvantanalytiker - Investment Banking
Business Support Manager - Finansverksamhet
Head of Underwriting - Försäkring

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0) 707 51 60 70

Jan Moström
jan.mostrom@proximo.se
+46 (0) 701 46 18 95

Konsumentprodukter &
Tjänster

Konsumentvaror
Konsumenttjänster
Mode och Design
Tillverkning
Logistik
Distribution

Tjänster vi rekryterat
KAM DVH – Konsumentprodukter
Field Sales Manager - Konsumentprodukter
Design- och Produktionschef - Tillverkning

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kristofer.ziden@proximo.se
+46 (0) 706 68 63 99

Eva Johansson
eva.johansson@proximo.se
+46 (0) 708 74 01 93

Industri &
Tillverkning

Industriell utrustning
Energi
Återvinning
Läkemedel
Papper
Tillverkande Industri

Tjänster vi rekryterat
Regionchef - Återvinning
Ekonomichef – Tillverkande Industri
Health, Safety & Environment Mgr – Energi

Områdesansvariga

Johan Falk
johan.falk@proximo.se
+46 (0) 705 52 00 77

Mikael Jurke
mikael.jurke@proximo.se
+46 (0) 707 51 60 70

IT &
Kommunikation

Digital Transformation
E-handel
Telekom
Hårdvara
Mjukvara
IT-tjänster

Tjänster vi rekryterat
Digital Strategy & E-commerce Mgr – E-handel
Account Executive – Mjukvara
Engagement Manager Outsourcing – IT-tjänster

Områdesansvariga

Eva Johansson
eva.johansson@proximo.se
+46 (0) 708 74 01 93

Jan Moström
jan.mostrom@proximo.se
+46 (0) 701 46 18 95