Våra tjänster

Vi har en lång erfarenhet och kunskap inom rekrytering samt organisations- och verksamhetsutveckling och
kan därför erbjuda en bred tjänsteportfölj inom dessa områden.
Inom rekrytering erbjuder vi Executive Search, Annonserad rekrytering, Assessment Services och Rekryteringsutbildning.

Vi har under åren även sett ett stort behov av individanpassade program när det gäller onboarding och karriärcoachning, och utvecklat tjänster som baserar sig på individens erfarenhet och personlighetsprofil samt organisationens kultur, struktur och värderingar.

Vidare ser vi att den allt mer snabba utvecklingstakten vi befinner oss i skapar utmaningar för organisationer, team och individer varför vi erbjuder verktyg som kan stötta utvecklingen av organisationen och skapa en miljö där nyckelpersoner trivs, samt förbereda dem för deras nästa steg inom organisationen.

Vi har även sett en ökad efterfrågan på behov av stöd i förändringsprocesser vilket ofta beror på den digitalisering som pågår. Detta skapar stora utmaningar för organisationer när de skall förändra sig och skapa en digital transformation av affärslogik, arbetssätt och ledarskap. I denna förändringsresa kan vi stödja er i den transformation av organisation och ledarskap som måste ske för att få organisationen att fungera i denna snabbt föränderliga kontext.

Branscher

Bank & Försäkring

Retail Banking
Investment Banking
Private Equity
Försäkring
Finansverksamhet
Fondförvaltning

Tjänster vi rekryterat
CFO – Noterad Bank
Senior Kvantanalytiker – Investment Banking
Business Support Manager – Finansverksamhet
Head of Underwriting - Försäkring

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Marie de Laval
mdl@sam-int.com
+46 (0) 70 347 07 01

Business Services

Professional Services
Management Consulting
Outsourcing Services
Facility Management
Logistik & Transport
Hälsa & Friskvård

Tjänster vi rekryterat
Försäljningschef - Facility Management
Verksamhetschef – Häsla & Sjukvård
Supply Chain & Operations Director
MD – Third-Party Logistics

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kzi@sam-int.com
+46 (0) 706 68 63 99

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Bygg & Fastighet

Byggnation
Anläggning
Fastighetsförvaltning
Konsultverksamhet
Fastighetsutveckling
Infrastruktur

Tjänster vi rekryterat
Affärsområdeschef - Fastighetsutveckling
Regionchef - Byggnation
Senior Projektledare - Konsultverksamhet

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Jan Moström
jmo@sam-int.com
+46 (0) 701 46 18 95

Digitalisering,
IT & ICT

Digital transformation
E-handel
Telecom
Hårdvara
Mjukvara
IT-tjänster

Tjänster vi rekryterat
Digital Strategy & e-commerce Manager
Account Executive – Mjukvara
Engagement Manager Outsourcing – IT-Tjänster

Områdesansvariga

Per Jerndahl
pje@sam-int.com
+46 (0) 730 22 10 33

Marie de Laval
mdl@sam-int.com
+46 (0) 70 347 07 01

Industri &
Tillverkning

Industriell utrustning
Energi
Återvinning
Läkemedel
Papper
Tillverkande Industri

Tjänster vi rekryterat
Regionchef - Återvinning
Ekonomichef – Tillverkande Industri
Health, Safety & Environment Mgr – Energi

Områdesansvariga

Per Jerndahl
pje@sam-int.com
+46 (0) 730 22 10 33

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Konsumentprodukter &
Tjänster

Konsumentvaror
Konsumenttjänster
Mode och Design
Tillverkning
Logistik
Distribution

Tjänster vi rekryterat
Commercial Director – Konsumentprodukter
Field Sales Manager - Konsumentprodukter
Design- och Produktionschef - Tillverkning

Områdesansvariga

Per Jerndahl
pje@sam-int.com
+46 (0) 730 22 10 33

Titti Bille Lundgren
tbl@sam-int.com
+46 (0) 735 40 56 88

Sustainable
Development

Miljöteknik
Cleantech
Hållbarhet
Återvinning
Cirkulär Ekonomi
Ekosystemtjänster

Tjänster vi rekryterat
Programansvarig Termisk energiomvandling
Gruppchef Hållbar produktion
VD Certifiering & Märkning

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kzi@sam-int.com
+46 (0) 706 68 63 99

Jan Moström
jmo@sam-int.com
+46 (0) 701 46 18 95

Offentlig sektor &
Nonprofit

Sjukvård
Hälsovård
Utbildning
Idéburen verksamhet
Ideell organisation
Förtroendevald organisation

Tjänster vi rekryterat
Förbundsdirektör
Sjukhuschef
Verksamhetschef

Områdesansvariga

Per Jerndahl
pje@sam-int.com
+46 (0) 730 22 10 33

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Retail &
Luxury Goods

Dagligvaror
Elektronik
Mode
Inköp
Supply Chain
e-tailing

Tjänster vi rekryterat
CIO – Internationell Retailkedja
Kategorichef – Dagligvaror
Wholsale & Retail Manager – Mode

Områdesansvariga

Titti Bille Lundgren
tbl@sam-int.com
+46 (0) 735 40 56 88

Per Jerndahl
pje@sam-int.com
+46 (0) 730 22 10 33