Våra tjänster

Vi har en lång erfarenhet och kunskap inom rekrytering samt organisations- och verksamhetsutveckling och
kan därför erbjuda en bred tjänsteportfölj inom dessa områden.
Inom rekrytering erbjuder vi Executive Search, Annonserad rekrytering, Assessment Services och Rekryteringsutbildning.

Branscher

Bank & Försäkring

Retail Banking
Investment Banking
Private Equity
Försäkring
Finansverksamhet
Fondförvaltning

Tjänster vi rekryterat
CFO – Noterad Bank
Senior Kvantanalytiker – Investment Banking
Business Support Manager – Finansverksamhet
Head of Underwriting - Försäkring

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Marie de Laval
mdl@sam-int.com
+46 (0) 70 347 07 01

Business Services

Professional Services
Management Consulting
Outsourcing Services
Facility Management
Logistik & Transport
Hälsa & Friskvård

Tjänster vi rekryterat
Försäljningschef - Facility Management
Verksamhetschef – Häsla & Sjukvård
Supply Chain & Operations Director
MD – Third-Party Logistics

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kzi@sam-int.com
+46 (0) 706 68 63 99

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Bygg & Fastighet

Byggnation
Anläggning
Fastighetsförvaltning
Konsultverksamhet
Fastighetsutveckling
Infrastruktur

Tjänster vi rekryterat
Affärsområdeschef - Fastighetsutveckling
Regionchef - Byggnation
Senior Projektledare - Konsultverksamhet

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Jan Moström
jmo@sam-int.com
+46 (0) 701 46 18 95

IT

Industri &Tillverkning

Industriell utrustningEnergiÅtervinningLäkemedelPapperTillverkande IndustriTjänster vi rekryteratRegionchef - ÅtervinningEkonomichef – Tillverkande IndustriHealth, Safety & Environment Mgr – Energi

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Konsumentprodukter &Tjänster

KonsumentvarorKonsumenttjänsterMode och DesignTillverkningLogistikDistributionTjänster vi rekryteratCommercial Director – KonsumentprodukterField Sales Manager - KonsumentprodukterDesign- och Produktionschef - Tillverkning

Områdesansvariga

Sustainable
Development

Miljöteknik
Cleantech
Hållbarhet
Återvinning
Cirkulär Ekonomi
Ekosystemtjänster

Tjänster vi rekryterat
Programansvarig Termisk energiomvandling
Gruppchef Hållbar produktion
VD Certifiering & Märkning

Områdesansvariga

Kristofer Zidén
kzi@sam-int.com
+46 (0) 706 68 63 99

Jan Moström
jmo@sam-int.com
+46 (0) 701 46 18 95

Offentlig sektor &Nonprofit

SjukvårdHälsovårdUtbildningIdéburen verksamhetIdeell organisationFörtroendevald organisationTjänster vi rekryteratFörbundsdirektörSjukhuschefVerksamhetschef

Områdesansvariga

Mikael Jurke
mju@sam-int.com
+46 (0) 707 51 60 70

Retail &Luxury Goods

DagligvarorElektronikModeInköpSupply Chaine-tailingTjänster vi rekryteratCIO – Internationell RetailkedjaKategorichef – DagligvarorWholsale & Retail Manager – Mode

Områdesansvariga