Proximo Second opinion

Case – Rekrytera en ledare för att etablera en ny verksamhet

”Att börja bygga en ny verksamhet i en närliggande, men för kunden, helt ny bransch”

En tidigare känd kund inom mediabranschen skulle starta upp ett dotterbolag i ett, för dem, helt nytt segment i syfte att bredda sin befintliga affär. De ville nu finna en person som kunde ansvara för uppbyggnaden och därefter leda den växande verksamheten.

Kundens behov

Två konsulter från Proximo träffar ledningsgruppen för att utveckla en rekryterings- och organisationsstrategi. Tillsamman beslutar vi om kandidatprofilen och metoden Executive Search då profilen vi skall söka efter blir hemskt smal samtidigt som kundens varumärke i detta tidiga skede var ”icke existerande”. Uppdraget blir att finna en person med lång och bred erfarenhet från det aktuella segmentet, parat med entreprenörskap, försäljningserfarenhet, affärsutvecklingsegenskaper, ledarskap samt tidigare ledningsgrupperfarenhet.

Process och genomförande

Genom interna och externa databaser samt annan tillgänglig information kartlägger Proximo den aktuella branschen. Vi listar 34 relevanta bolag som varit framgångsrika de senaste åren utifrån tillväxt, lönsamhet och renommé. Därefter kontaktas ett 50-tal tipsgivare som under de senaste åren har arbetat i ledande positioner i något eller några av dessa ”target bolag” för att identifiera potentiella kandidater samt för att lära oss mer om branschen.

Detta omfattande arbete renderar i 26 kandidatförslag som vi sedan bantar ned till 15. Därefter tas ett nytt möte med Proximo och kunden där vi reducerar vår” långlist” till de 9 kandidater som verkar absolut intressantast utifrån profiler och referenser. Proximo approcherar därefter dessa och bokar djupintervjuer med sex av dem. Därefter presenteras de fyra, som bedöms ha bäst potential i rollen baserat på såväl tidigare erfarenheter som personliga egenskaper, för kunden. Efter ett antal möten, där slutkandidaterna får träffa större delen av ledningsgruppen, bestämmer sig kunden för en av kandidaterna. Efter en gedigen formell referenstagning, och testning skriver slutkandidaten på och tillträder tre månader senare.

Genom att använda Executive Search fick kunden möjlighet att träffa och utvärdera fyra kandidater som uppfyllde deras högt ställda förväntningar. Då kundens nya verksamhet ännu inte existerade behövde de en ambassadör ute på marknaden som inte bara kunde identifiera rätt kandidater, utan som även kunde skapa ett intresse för positionen hos rätt kandidater, baserat endast på ett koncept. Under hela processen höll Proximo kunden uppdaterad veckovis och vi säkerställde även att vi lämnade ett gott avtryck på marknaden efter oss.

Resultat

Två månader efter tillträdet är det nya bolaget etablerat, man har växt till 5 anställda och man har redan fått in ett antal välrenommerade kunder. Vid efterföljande uppföljningssamtal har både kunden och kandidaten varit nöjda.

Genom att anlita Proximo lyckades kunden göra en lyckad rekrytering på marknad som dom själva inte kände. Genom Proximos gedigna marknadsanalys ritades kartan upp och kunden fick även mycket marknadskunskap som de sedan kunde använda när det slutliga valet av kandidat skulle göras.