Case – Second Opinion hjälpte oss att fatta rätt beslut

Kunden hade sedan tidigare startat upp en egen rekryteringsprocess där de sökte en Projektledare som skulle vara med och ansvarara för utbyggnaden av befintliga fjärrvärme- och fjärrkylanät. Kunden tog kontakt med Proximo för att de ville ha hjälp med en oberoende utvärdering på slutkandidaten i processen. Kunden är ett lokalt energibolag som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande tjänster.

Kundens behov

En oberoende utvärdering av slutkandidaten till rollen som Projektledare.

Process och genomförande

Initialt träffade en konsult från Proximo rekryterande chef och representant ifrån HR för att skapa sig en bild av rollen och de utmaningar som väntade kandidaten vid anställning. Tillsammans med kunden gick Proximo igenom kravprofilen och identifierade nyckelfaktorer som fanns för framgång i rollen.

 

I ett nästa steg valde konsulten från Proximo ut relevanta instrument och psykometriska tester i syfte att säkerställa kandidatens styrkor och svagheter samt kartlägga personliga egenskaper och motivation kopplat till den aktuella rollen.
Efter att kandidaten fullföljt både personlighets- och motivationsformulär samt färdighetstester genomfördes en djupintervju. Resultatet från de olika testdelarna och djupintervjun sammanställdes sedan i en rapport som kunden fick ta del av. I rapporten framgick tydligt kandidatens styrkor och svagheter kopplat till aktuell roll.

Resultat

Kunden kunde genom en objektiv och kvalitativ genomlysning av sin slutkandidat höja kvalitén i sin egen rekryteringsprocess samt bredda sitt beslutsunderlag vid anställning.