13 08, 2014

Proximo medverkar i årets FLE på KTH

2018-12-10T16:45:08+00:0013 augusti 2014|

Den 18 augusti öppnar ansökan för utmärkelsen Female Leader Engineer vars syfte är att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap samt att identifiera högpresterande kvinnliga studenter till ledarroller i framtiden. Utmärkelsen delas ut i samarbete med fem marknadsledande industriföretag; AstraZeneca, Fortum, Sandvik, Scania och Skanska. I [...]

25 06, 2014

Kettil Wedin ny HR Direktör på Duni

2014-12-22T17:26:56+00:0025 juni 2014|

Kettil Wedin, som under många år har verkat som Partner på chefsrekryteringsföretaget Headlight International och som ordförande i ESK, har under våren tillträtt som ny HR Direktör på Duni. Då Kettil även är en av grundarna till Proximo är vi glada över att han även framgent kommer att kvarstå som Proximos Styrelseordförande. ESK är den [...]