Den 18 augusti öppnar ansökan för utmärkelsen Female Leader Engineer vars syfte är att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap samt att identifiera högpresterande kvinnliga studenter till ledarroller i framtiden.

Utmärkelsen delas ut i samarbete med fem marknadsledande industriföretag; AstraZeneca, Fortum, Sandvik, Scania och Skanska.

I rapporten ”Kvinnor i näringslivet 2013”, genomförd av SCB på uppdrag av Regeringskansliet, redovisas en oroväckande bild. Av samtliga undersökta offentliga och privata bolag återfanns 28 % kvinnor och 72 % män i ledningsgrupperna. Ännu mer uppmärksammande är att i 26 % av de undersökta företagen fanns inga chefer som var 35 år eller yngre. Samma bild presenteras i 2013 års AllBright-rapport som kommit fram till att kvinnor utgör 17,8 % av ledningsgrupperna i svenska börsnoterade bolag, en liten men viktig ökning sedan förra året (14 %). Den senare rapporten visar även att endast 14 av 251 av dessa bolags VD:ar är kvinnor. På den globala spelplanen ser det inte bättre ut, Grant Thornton visar i sin ”International Business Report” att andelen kvinnor i ledningsgrupper är lägre i G7-gruppen, där kvinnor utgör 21 %, i jämförelse med 28 % i BRIC-länderna, 32 % i Sydostasien och 40 % i Baltikum.

Flera av Female Leader Engineers partnerföretag har initiativ och handlingsplaner för hur de ska främja jämställdhet och mångfald. Ett exempel är Scanias och Sandviks medverkande i ”Battle of the numbers”, andra har tydliga måltal och öppna rekryteringsprocesser, men det finns mer att göra.

Behovet av fortsatt arbete inom jämställdhetsfrågan är drivkraften bakom föreningen Female Leader Engineer, samt utmärkelsen med samma namn. Föreningen drivs ideellt av tidigare vinnare och finalister från den välkända men numera nedlagda utmärkelsen FFLA, som under 10 års tid drevs av KTH. De tio vinnarna från FFLA är nu alla etablerade näringslivet på olika ledande positioner och anser fortfarande att det finns ett stort behov av denna typ av utmärkelse.

”Utifrån dessa olika rapporter och våra egna erfarenheter från näringslivet ser vi ett fortsatt behov av att stötta unga kvinnor som vill bli ledare i framtiden. Vi tror att individer utvecklas bättre i mer diversifierade grupper och att dessa grupper är mer framgångsrika. Därför krävs det att näringslivet bygger en grund hela vägen från unga ledare, genom att stärka högpresterande individer redan från högskolan.” säger Caroline Bouzi, en av föreningens grundare.

”Samtidigt som flertalet rapporter och undersökningar visar på en positiv utveckling vad gäller kvinnor på ledande positioner, så framgår det också att utvecklingstakten är alldeles för långsam, därför behövs initiativ som Female Leader Engineer.” fortsätter Evelina Ögren, en av föreningens grundare.

Utmärkelsen tilldelas en kvinnlig civilingenjörsstudent på KTH som utmärkt sig i problemlösning och sitt sätt att leda människor. Urvalsprocessen genomförs utav rekryteringsföretaget Proximo och består förutom klassiska intervjuer och case-lösning av exklusiva besök hos partnerföretagen, inspirationsföreläsningar och nätverksträffar med alumninätverket, som består av tidigare vinnare och finalister från FFLA. Priset för den som vinner utmärkelsen är ett egendesignat traineeprogram på tre av de fem partnerföretagen, sex månader per företag. Rekryteringsprocessen pågår under hösten och en vinnare koras i december.

”Vi tror att vi framöver kommer att utgöra en stark bas för framstående kvinnliga ingenjörer i näringslivet, dels genom alumninätverket, dels genom den kick-start i karriären som det egendesignade traineeprogrammet ger. Vår förhoppning och vision med utmärkelsen är att vi på längre sikt ska bidra till att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi har även insett vilken otroligt stark drivkraft och engagemang som finns i alumninätverket, så vi får se vad som mer kan tänkas ske de närmaste åren,” säger Evelina.

Läs mer på www.femaleleaderengineer.se

Kontakt Evelina Ögren, evelina.ogren@femaleleaderengineer.se