Kettil Wedin, som under många år har verkat som Partner på chefsrekryteringsföretaget Headlight International och som ordförande i ESK, har under våren tillträtt som ny HR Direktör på Duni. Då Kettil även är en av grundarna till Proximo är vi glada över att han även framgent kommer att kvarstå som Proximos Styrelseordförande. ESK är den svenska branschorganisationen för auktoriserade rekryteringskonsulter.