För tredje året i rad samarbetar Female Leader Engineer med Proximo i urvalet av 2015 års trainee. Utmärkelsen Female Leader Engineer syftar till att öka andelen kvinnor i ledande positioner i näringslivet, att synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap, samt att identifiera högpresterande kvinnliga ingenjörsstudenter till ledarroller i näringslivet. Utmärkelsen genomförs i samarbete med AstraZeneca, Ericsson, Fortum, Sandvik, Scania och Skanska och vänder sig till kvinnliga civilingenjörsstudenter som tar examen från KTH eller Chalmers under HT 2015 eller VT 2016. Urvalet sker under hösten och vinnaren tillkännages vid en prisceremoni i december.