Ikon Assessment

Assessment Services

Proximos tjänsteområdet Assessment Services hjälper dig välja de bästa kandidaterna samt utveckla era interna talanger!

 

Arbetspsykologiska tester som urvalsmetod i en rekrytering

I vårt jobb som konsultativt stöd för våra kunders kompetensförsörjning är testning en ständigt aktuell fråga och vi upplever att intresset och medvetenheten ökar samtidigt som verktygen blir bättre och bättre. Arbetspsykologiska tester är ovärderliga hjälpmedel för bra rekrytering, enligt flera studier är faktiskt testresultat bland de urvalsmetoder som bäst kan förutsäga framtida prestation.

Men vilket verktyg?

Det finns idag fler testleverantörer än någonsin på marknaden och det är inte alltid lätt att veta hur och när ett testverktyg ska användas eller hur man bedömer kvalitet. På Proximo har tester under en lång tid varit en naturlig del av rekryteringsprocessen och flera av våra partners och konsulter har djup erfarenhet och kunskap inom området. Vi har valt att samarbeta med flera av Sveriges bästa testföretag. Inget verktyg är bäst på allt och med kunskap och erfarenhet väljer vi de instrument som bäst mäter de egenskaper och färdigheter som är relevanta för uppdraget och som bäst passar den aktuella processen.

Från Traineeurval till ledningsgrupp

Vi hjälper våra kunder i många olika rekryteringssituationer från traineeurval till ledningsgrupp. Det kan handla om att undersöka hur en kandidat matchar kravprofil, vilken intern kandidat som passar bäst för en chefsroll, urvalstester för en större grupp kandidater, ta reda på hur en grupp är sammansatt eller undersöka vilka egenskaper som kännetecknar företagets högpresterare. Gemensamt för dessa situationer är att vi hjälper kunden genom processen och väljer vilka testverktyg som ska användas samt att vi arbetar transparent mot både kund och kandidat.

Vi vill gärna träffa dig för att berätta mera om Proximos tjänster inom Assessment Services och hur vi hjälper företag i din bransch till bättre rekryteringar!

KONTAKTA OSS

 

Kristofer Zidén

Mobil +46 (0) 706 68 63 99

Epost kristofer.ziden@proximo.se

 

Proximo Behovsanalys