Nu har alla medarbetare på Proximo gått utbildningen för att bli certifierade användare av Psykometrikas testbatteri. Verktyget används redan i våra olika processer men nu har ytterligare ett antal konsulter hos oss blivit utbildade för att förstarka vårt erbjudande.

Anledningen att vi valt att utbilda alla medarbetare är för att skapa bättre förståelse och därmed höja kvalitén på våra leveranser.

Psykometrika startade 2006 som ett forskningsbolag. Bolaget grundades av Patrick Littorin och professor Bo Ekehammar som i över 40 år forskat inom området. Bo Ekehammar är nestor i testsammanhang, professor emeritus i psykologi vid Stockholms universitet och tidigare verksam vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Patrick Littorin har lång erfarenhet som rekryterings- och urvalskonsult på strategisk nivå. Han har även skrivit böcker om test och rekrytering, samt har varit medförfattare till vetenskapliga artiklar omkring emotionell intelligens.

Vill du veta mer om Proximos Assessment Services? Kontakta Kristofer Zidén, Rekrytering Konsult & Ansvarig på 070 668 63 99 kristofer.ziden@proximo.se