Proximo samarbetar nu med företaget Psykologisk Metod AB och har införlivat testet UPP i våran portfölj av arbetspsykologiska tester.

UPP-testet är utvecklat för svensk arbetsmarknad och mäter, med hög reliabilitet och validitet, viktiga dimensioner i arbetslivet. UPP korrigerar för skönmålning på ett vetenskapligt validerat sätt. Det mäter också det emotionella tillståndet vid testningen och kvaliteten på testdatan. Psykologisk Metod har genomfört många nydanande forskningsprojekt inom området. Bakom UPP ligger flera år av nydanande forskning. UPP är ett helt system av personlighetstester utvecklade av professor em. och leg. psykolog Lennart Sjöberg, som också grundat företaget Psykologisk Metod. Testet är validerat mot arbetsprestation både för chefer och för annan personal, validitet ca 0.55.

Vill du veta mer om Proximos Assessment Services? Kontakta Kristofer Zidén, Rekrytering Konsult & Ansvarig på 070 668 63 99 kristofer.ziden@proximo.se