Du kanske har blivit kontaktad av en Headhunter någon gång, men precis när du lagt på luren så har du börjat fundera över – Vad ville hen egentligen?

Vi har i en tidigare artikel berättat lite kort om Executive Search, s.k. Headhunting och om searchprocessen. Nu tänkte vi beskriva mer hur en Headhunter tänker och arbetar med kontakter på marknaden och vad du kan få ut av ett samtal, även om det denna gång inte var du som var den tilltänkta kandidaten.

 

Searchstrategin läggs

I varje uppdrag, så görs en kartläggning över det aktuella sökområdet. Det kan avgränsas av t.ex. bransch, region, storlek på bolag, bolagets ägarbild (börsnoterat, Private Equity ägt etc.) eller liknande.  Därefter görs en kartläggning av personer som skulle kunna vara bra källor eller tipsgivare när det gäller att hitta den ideala kandidaten. En bra källa, i vår värld, är en erfaren och väl nätverkad person som förstår branschen men som också kan benchmarka olika kandidater han/hon har fått chansen att arbeta med, varit chef över eller träffat under sin karriär i andra sammanhang. Vi vill alltså hitta en källa som har sett eller lett ett antal personer i likande positioner som vi söker tillsätta och därigenom kan betygsätta dem. Vi är ju främst ute efter de 25 % bästa inom varje område.

 

Varför ringer de just mig?

Eftersom vi är ute efter att finkamma vår aktuella marknad så bygger vi vår lista av källor på så sätt att vi ser till att genomlysa alla de målföretag som vi är intresserade av. Detta innebär att du kan bli uppringd och tillfrågad om råd primärt för att du tidigare arbetade på ett företag som är högintressant för oss. Vi förstår också att du säkerligen inte är så pigg på att lämna ut namn och referenser på ”stjärnan” hos din nuvarande arbetsgivare. Så skall det vara och det respekterar vi, men en bra headhunter skall alltid en bra anledning till varför hen ringer just dig. I nästa steg så påbörjar arbetet med att kontakt dessa källor. I ett normalt uppdrag är vi i kontakt med 90-100 personer, varav 70-80 är sådana som vi vill få tips ifrån. Detta är en viktig distinktion om varför Headhuntern ringde dig. Vill han/hon ha din hjälp med att hitta en kandidat eller är det du som är den tilltänkta kandidaten?

Ibland blir dock skillnaden ovan mindre tydlig. För vissa roller så är det nämligen så att personer med ungefär samma profil som den eftersökta även är de bästa tipsgivarna. Det kan handla om konsulter inom olika områden eller tekniska/branschspecialister vars kollegor eller motsvarigheter på andra företag är dem bästa på att uppskatta hur duktig just han eller hon är inom sitt specialistområde. I dessa uppdrag är det naturligtvis svårare för Headhuntern att tydligt särskilja mellan vem som är källa och vem som är potentiell kandidat. Är kandidatmarknaden för denna kompetens även mycket begränsad, så kan kanske källan vara kandidat och tvärt om.

Hur kan jag dra nytta av kontakten med en Headhunter?

 

  1. Bygg en, för framtiden, värdefull relation: En headhunter lever på sitt nätverk och på att ständigt utveckla detta. Även om du blev kontaktad som källa denna gång så kan det var du som är målet i nästa uppdrag. Särskilt om du har tagit dig tiden att bistå med lite tips och råd i förra samtalet
  2. Inblick i vad som händer i branschen: Externa rekryteringsbolag anlitas ofta när företag har för avsikt att göra en större förändring som att bryta in på en ny marknad, bygga upp ett nytt affärsområde eller liknande. Att ta dig fem minuter och lyssna kan ge intressant information om marknaden och vem vet, kanske även få dig att bli intresserad av en position som du inte ens visste existerade
  3. Möjlighet att hjälpa någon att ta sig vidare i sin karriär: Du kanske har sett potential hos en tidigare kollega och genom att tipsa en Headhunter om han/henne så får du möjligheten att bidra till att personen får ta ett kliv upp i karriären. I slutändan är det vanligt att en slutkandidat lyckas luska ut vem som hjälpt dem, men även känslan av att ha hjälpt någon man gillar på traven kan ju ha ett värde.

 

Alla relationer kan skapa nya möjligheter. I nätverkande sker ett utbyte av både information och kunskap: det du ger och det du får. Tänker du på ovanstående nästa gång en Headhunter ringer så kan det ju vara till nytta för dig, både på kort- och lång sikt.