Till Proximos stora glädje har Iréne Lavesson valt att ansluta sig till oss som partner och konsult! Iréne är en mycket erfaren konsult inom rekrytering och personbedömning och kommer senast från ett konsultuppdrag på Arbetsförmedlingens huvudkontor där hon som rekryteringsspecialist stöttat chefer vid rekryteringar inom IT, Digitala tjänster och Förvaltning. Innan dess var Iréne 7 år inom Wise, både som konsultchef och senior rekryteringskonsult, där hon bland annat gjorde många lyckade och uppskattade uppdrag inom NGO. Sedan 1999 har Iréne arbetat med rekrytering av chefer och specialister inom ett flertal områden i näringslivet, offentlig sektor och ideell sektor. Hon har egen erfarenhet som ledare och chef inom försäljning och service.

Inom NGO-sektorn har Iréne arbetat med rekrytering inom bl a insamling, kommunikation, projektledning, forskning och verksamhetsutveckling.

Vi önskar Iréne varmt välkommen!

Proximos team