”Med Marie stärker vi upp teamet med ytterligare en erfaren konsult som har en gedigen bakgrund inom Executive Search och vi ser att hon med sin erfarenhet som entreprenör kommer att bidra med mycket kompetens i utvecklingen av SAM International i Sverige och internationellt. Vi gläder oss åt att Marie valt att ansluta sig till den tillväxtresa som tog fart förra året när SAM International gick samman med Proximo Rekrytering.
SAM International har idag 24 kontor i 16 europeiska länder, och i enbart Norden närmare 50 seniora rekryteringskonsulter fördelade på 7 kontor i Sverige, Danmark, Norge och Finland.”